Dječji vrtić Zrno

Dječji vrtić „Zrno“ VirjeIMG_4980

Frana Lugarića 50, Virje

OIB: 62622827322
MB:01157752
tel/fax:  048/ 897-128
dv.zrno.virje@gmail.com

Ravnateljica: Maja Šobak

Radno vrijeme: 06:00 do 16:00 od ponedjeljka do petka

O vrtiću:

Dječji vrtić u Virju osnovan je 1954. godine na poticaj „Društva Naša djeca“  što je podržala i tadašnja lokalna samouprava.

1994. godine Općina Virje osniva vrtić kao samostalnu ustanovu pod imenom »Zrno« čija je osnovna djelatnost – predškolski odgoj djece od šest mjeseci djetetova života do polaska u osnovnu školu. Sjedište vrtića je godinama bilo na adresi Trg Stjepana Radića 1, točnije u zgradi stare škole u mjesnom parku, tzv. „Krasotici“. Od samog početka rada u vrtiću nikad nisu bila smještena djeca jasličke dobi već samo od navršene 3. godine djetetova života i to iz razloga što sam prostor nije zadovoljavao standarde za primanjem djece jasličke dobi, kao i zbog nedovoljnog broja djece jasličke dobi. Tijekom godina pokazala se potreba za otvaranjem skupina za smještaj djece jasličke dobi. Kako bi povećala smještajne kapacitete i zadovoljila potrebe roditelja za smještajem djece te da bi osigurala djeci najbolje uvjete sukladno standardima i njihovim potrebama, Općina je 2013. započela gradnju novog dječjeg vrtića s jaslicama te je krajem 2015. godine vrtić i dovršen. Svečano otvorenje novog vrtića s jaslicama bilo je upriličeno u sklopu Martinjskih dana Općine Virje 2015., na sam Dan Općine, 11. studenog 2015. godine.

YOOE5608

Untitled_Panorama1

Nova zgrada vrtića je sada na adresi Frana Lugarića 50, u neposrednoj blizini Osnovne škole prof. F. V. Šignjara Virje.

Površina cijele građevinske čestice na kojoj se nalazi dječji vrtić iznosi 5.200 m2, a sam objekt je površine 1.180 m².  Prostor vrtića je suvremeno opremljen, modernom i novom opremom, klimatiziran i sa klima komorama radi stalne ventilacije zraka, podnim i radijatorskim grijanjem.

Kratak opis prostora vrtića:

 • dvije jedinice za smještaj djece jasličke dobi od 6 mjeseci do 3. godine života, a obuhvaća garderobu, trijažu, prostor za njegu djece sa sanitarnim uređajima, sobu dnevnog boravka, djelomično natkrivenu teresu s malim igralištem;
 • tri jedinice za djecu vrtićke dobi od navršene 3. do 7. godine života, a obuhvaća dnevni boravak, garderobu, sanitarni čvor, terasu;
 • polivalentna višenamjenska dvorana za razne kulturne, sportske i druge aktivnosti, spremište za rekvizite i spremište za didaktičku opremu, prostrani hodnici;
 • prostorije za zaposlene: soba za odgojitelje, soba za ravnatelja/icu, sobe za izolaciju bolesne djece (posebno za djecu jasličke, a posebno za djecu vrtićke dobi) sa prostorijom za zdravstvenog djelatnika, garderobe odgojitelja te sanitarni čvor za osoblje i roditelje, arhiva;
 • gospodarski prostor: moderno opremljena kuhinja sa svim profesionalnim aparatima, hladnjacima za odvojeno čuvanje mesa i mliječnih prerađevina, pećima, spremište i garderoba sa sanitarnim čvorom za osoblje; praonica i glačaonica;
 • kotlovnica za grijanje, gospodarsko spremište te spremište za spremačicu i prostor za odlaganje smeća,
 • ograđen vanjski prostor obuhvaća: opći prostor kao prilazni put (pješačku stazu i cestu), parkiralište i gospodarsko dvorište; igralište za djecu vrtićke dobi i odvojeno igralište za djecu jasličke dobi sa spravama primjerenim djeci vrtićke i jasličke dobi, slobodne zelene površine za igru i aktivnosti na zraku.

YOOE5737

Projekt vrtića rađen je sukladno zahtjevima Državnog pedagoškog standarda te su radovi sukladno projektu izvedeni tako da prostorije zadovoljavaju higijensko – tehničke uvjete koji se odnose na osvijetljenost, sunčevu svjetlost, prozračivanje (prirodno i mehaničko), toplinsku zaštitu i zaštitu od buke, grijanje i hlađenje, opskrbu vodom, odvodnju otpadnih voda, električne instalacije, zaštitu od požara i zaštitu od provale.

U planiranju rada Dječjeg vrtića „Zrno“ Virje polazište nam je dijete, njegove razvojne potrebe, interesi i želje.

Ciljevi programa su nam stvaranje, poticanje i daljnje njegovanje svih pozitivnih čimbenika u djetetovu životu, poštujući:

 • humanistički pristup i priznavanje prioriteta zakonitostima i suvremenim znanstvenim spoznajama o razvoju djeteta,
 • provođenje programa u neautoritarnoj, demokratskoj okolini i odnosima, kako u obitelji, tako i u institucionalnom smislu,
 • unapređivanje kvalitete djetetova života u cjelini i razvijanje individualnih mogućnosti djeteta što obuhvaća očuvanje tjelesnog i mentalnog zdravlja djeteta, poticanje cjelovitog razvoja svih njegovih funkcija, sposobnosti i mogućnosti u skladu sa suvremenim znanstvenim spoznajama, zakonitostima djetetova razvoja i njegovim stvarnim mogućnostima.

Boravak djeteta u dječjem vrtiću svakom djetetu  omogućuje razvijanje sposobnosti i kreativnosti kroz osmišljen cjelodnevni program u kojem se djetetu u pedagoški osmišljenom okruženju i uz stručnu pomoć odgojitelja omogućuju aktivnosti i igra prilagođena njegovim potrebama.

U okviru djelatnosti dječjeg vrtića zastupljeno je provođenje redovitog desetosatnog programa, odnosno cjelodnevni boravak djece u vrtiću, a ostvaruje se program odgoja, naobrazbe, zdravstvene zaštite, prehrane, socijalne skrbi djece u skladu s razvojnim osobinama i potrebama djece, te socijalnim, kulturnim, vjerskim i drugim potrebama djece i zahtjevima  roditelja, program predškole, te drugi programi umjetničkog, kulturnog, vjerskog i sportskog sadržaja.

S ciljem očuvanja posebnosti i individualnosti, razvojem emocionalne i socijalne inteligencije  razvijamo sposobnosti svakog pojedinca, svakodnevno učimo djecu, ali i od djece kako biti siguran u sebe, sretan, hrabar i samostalan te uživamo u igri, druženju i učenju.

U vrtiću se provodi:

 • 10-satni primarni program predškolskog odgoja i obrazovanja utvrđen na temelju prijavljenih potreba roditelja za djecu od navršenih godinu dana djetetova života do polaska u školu.
 • Program predškole za djecu koja nisu polaznici vrtića u trajanju od 250h

Cjelodnevni 10-satni program traje od 06:00 – 16:00h.

Cijena boravka djeteta u vrtiću koju plaćaju roditelji  je:

 • 500,00 kuna za jedno dijete
 • 850,00 kuna za dvoje djece
 • treće dijete – besplatno

Ostatak do pune ekonomske cijene boravka djeteta u vrtiću koja iznosi 1.700,00 kuna snosi Općina Virje kao osnivač.

A evo kako izgleda jedan dan u našem vrtiću:

Jedan  dan  u  Dječjem  vrtiću  „Zrno“ Virje

 • 6:00 – 8:00h   – okupljanje djece, igre djece po vlastitom interesu
 • 8:00h – doručak
 • 9:00 – 9:15h – jutarnja  tjelovježba
 • 9:15 – 10:30h – poticaji i aktivnosti koje odgojitelji pripremaju za  djecu
 • 10:30h – voćna užina
 • 10:40 – boravak  na  zraku (djeca borave vani u skladu s  vremenskim uvjetima)
 • 11:00h – ručak- jaslička skupina
 • 11:30h – ručak – vrtićke skupine
 • 12:00 – 15:00h – dnevni odmor (jaslička, mlađa i srednja odgojna skupina); aktivnosti po izboru djece i uz poticaje odgojitelja (starija odgojna skupina)
 • 15:00h – užina
 • 15:15 – 16:00h  – igre  djece  po  vlastitom interesu, odlazak kući

Svim srcem, ljubavlju, otvorenošću, znanjem i sposobnošću nastojimo djeci olakšati odrastanje i zadovoljiti njihove potrebe. Nastojimo ih odgojiti da vole, razumiju, nadaju se i njeguju pozitivne emocije.

Katalog informacija-Dječji vrtić Zrno

IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA DJEČJEG VRTIĆA “ZRNO” VIRJE ZA 2016. GODINU

GODIŠNJI OBRAČUN FINANCIJSKOG PLANA DJEČJEG VRTIĆA “ZRNO” VIRJE ZA 2016. GODINU

FINANCIJSKI PLAN DJEČJEG VRTIĆA “ZRNO” VIRJE ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2018. I 2019. GODINU

Bogate foto galerije vezane uz vrtić možete pogledati na sljedećim poveznicama:

Izvješće DV Zrno o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu

Izmjene i dopune Financijskog plana Dječjeg vrtića Zrno za 2017

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika – Dječji vrtić Zrno za razdoblje 1.1 do 31.12.2017.

Tablice uz obvezne Bilješke za 2017.-Dječji vrtić Zrno

Financijski plan Dječjeg vrtića Zrno za 2018.