Suradničke škole

  • Osnovna škola Kastav
  • Osnovna škola Gornje Jesenje
  • Osnovna škola Trnovec Bartolovečki
  • Škola iz grada Eno u Finskoj
  • Škola broj 21 iz ukrajinskog grada Užgoroda