Škole

Školske zgrade u Virju

Prva školska zgrada nalazila se u nekadašnjoj Gospodskoj ulici. Srušena je 1993. i na njezinom mjestu je izgrađena nova zgrada u kojoj je sada smještena Općina Virje.

Prva školska zgrada

U Gajevoj ulici izgrađena je 1837. nova školska zgrada za potrebe dječačke i djevojačke škole koja je srušena 1893. kada su počele pripreme za gradnju nove velike i moderne škole u mjesnom parku pored crkve sv. Martina.

Školska zgrada u Gajevoj ulici iz 1837.

Treća, moderna zgrada škole izgrađena je 1894. godine i zbog svoje izuzetne ljepote Virovci su je prozvali Krasotica.

Stara škola Krasotica

Izgrađena je za samo godinu dana i danas se u njoj nalazi Zavičajni muzej, knjižnica s čitaonicom, kinodvorana, galerija i dječji vrtić. Virovci su ponovno izgradili školsku zgradu 1971. koja je dograđena i modernizirana 1999.

Sadašnja školska zgrada

Uz školu je 2006. izgrađena nova školsko-športska dvorana kreditom Općine Virje i potporom Županije.

Nova športska dvorana

Sve o školskin zgradama možete pronaći u knjizi Dražena Podravca “Zgrade i objekti virovskoga školstva”, Tiskara HORVAT, Bjelovar, 2006.

Zgrade u područnim školama

U Hampovici postoji još napuštena školska zgrada iz 1897. i nova školska zgrada sagrađena i opremljena 1997. uz veliko zalaganje mještana.

Školska zgrada u Hampovici

U Šemovcima je kupljena stara vojna zgrada 1883. za potrebe škole koja je dograđena 1889. Njezin okoliš, fasada i unutrašnjost obnovljene su 2006. uz veliku suradnju roditelja.

Školska zgrada u Šemovcima

U Miholjancu postoji školska zgrada sagrađena 1845. godine koja je nekoliko puta pregrađivana i obnavljana.

Školska zgrada u Miholjancu