Uputa kandidatima na izborima za mjesne odbore o uvjerenju iz kaznene evidencije

Objavljeno u kategoriji Život u Virju 04.04.2018.

Obavještavaju se kandidati na izborima za članove vijeća mjesnih odbora da će se u smislu dokaza o tome da se ne nalaze u kaznenoj evidenciji, potpisivati izjave kandidata pri Općinskom izbornom povjerenstvu u smislu članka 13. Zakona o lokalnim izborima i članka 7. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području općine Virje. Temeljem navedenog, potvrde i uvjerenja pri nadležnim službama nije potrebno tražiti. U objavljenim uputama, na mjestima gdje se navodi da je potrebno prijedlogu kandidacijske liste priložiti potvrdu ili uvjerenje da se kandidat ne vodi u kaznenoj evidenciji, umjesto navedene potvrde ili uvjerenja,  smatrat će se da je navedena obveza prilaganja izjave. Obrazac izjave objavljuje se na Internet stranicama općine a može se podići i u Općinskom izbornom povjerenstvu Općine Virje.

Više na linku.