Sufinanciranje programa osposobljavanja vinogradara i podrumara

Objavljeno u kategoriji Iz rada općine 01.07.2012.

Na temelju članka 43. Statuta Općine Virje („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 9/09) Općinski načelnik Općine Virje donio je

O D L U K U

I.

Polaznicima s područja Općine Virje se odobrava sufinanciranje programa osposobljavanja za zvanje vinogradar i podrumar koje provodi Pučko otvoreno učilište Koprivnica u iznosu 500,00 kuna po polazniku.

II.

Polaznik ostvaruje pravo na iznos iz točke I. ove Odluke dostavom zamolbe u Jedinstveni upravni odjel Općine Virje, preslike ugovora o realizaciji programa osposobljavanja za obavljanje poslova vinogradara sklopljenog sa Pučkim otvorenim učilištem te preslikom dokaza o uplati dijela školarine.

III.

Iznos iz točke I. isplatiti će se polazniku programa po dostavi dokumenata iz točke II. ove Odluke.

KLASA: 320-01/12-01/05
URBROJ: 2137/18-12-1
Virje, 9. svibnja 2012.

OPĆINSKI NAČELNIK:
Mirko Perok