Sufinanciranje programa osposobljavanja pčelara

Objavljeno u kategoriji Iz rada općine 01.07.2012.

Na temelju članka 43. Statuta Općine Virje („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 9/09) Općinski načelnik Općine Virje donio je

O D L U K U

I.

Polaznicima programa osposobljavanja za obavljanje poslova pčelar/ica u Pučkom otvorenom učilištu Koprivnica a koji su s područja Općine Virje, odobrava se sufinanciranje programa u iznosu 500,00 kuna po polazniku.

II.

Polaznik ostvaruje pravo na iznos iz točke I. ove Odluke dostavom zamolbe u Jedinstveni upravni odjel Općine Virje, preslike ugovora o realizaciji programa osposobljavanja za obavljanje poslova pčelara sklopljenog sa Pučkim otvorenim učilištem te preslikom dokaza o uplati dijela školarine.

III.

Iznos iz točke I. isplatiti će se polazniku programa po dostavi dokumenata iz točke II. ove Odluke.

KLASA: 320-01/12-01/38
URBROJ: 2137/18-12-2
Virje, 21. lipnja 2012.

OPĆINSKI NAČELNIK:
Mirko Perok