Sastav vlasti

Sastav vlasti:

 •  MIRKO PEROK, općinski načelnik
 • DAVOR ČIŽMEŠINKIN, zamjenik načelnika

Članovi/članice Općinskog vijeća:

 • Mladen Mesarov, predsjednik
 • Ana Seleš, potpredsjednica
 • Milan Bingula, potpredsjednik
 • Danijel Botinčan
 • Marina Petrušić
 • Darko Pintar
 • Jasminka Posavec
 • Vesna Lovković
 • Marijan Cepetić
 • Damir Kokotić
 • Marina  Matoničkin
 • Danijela Mesarov – Ivančan
 • Vladimir Lauš