Prostorni plan uređenja Općine Virje

Prostorni plan uređenja Općine Virje („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 3/07)

I. izmjene Prostornog plana uređenja Općine Virje („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 14/08)

II. Izmjene Prostornog plana uređenja Općine Virje („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 11/14)

Izvješće o stanju u prostoru Općine Virje_od 2010 do 2013

Karte:

III. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja općine Virje („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 7/17)

Karte:

Prostorni plan uređenja općine Virje