Poziv na savjetovanje u postupku javne nabave radova na izgradnji i opremanju reciklažnog dvorišta u Virju

Objavljeno u kategoriji Javna nabava 19.02.2019.

Prilog Tehničke specifikacije – Projekt TD 82/17:

ELABORATI

GLAVNI PROJEKT – SVE MAPE