Postupak javne nabave za sanaciju nogostupa u Šemovcima i Hampovici

Objavljeno u kategoriji Javna nabava 28.04.2016.

Dana 28.04.2016. u Elektroničkom oglasniku javne nabave pod brojem objave: 2016/S 002-0009199 objavljen je otvoreni postupak javne nabave za izvođenje radova na sanaciji nogostupa uz državnu cestu D43 u naseljima Šemovci i Hampovica u ukupnoj duljini oko 2800 m.

Rok za dostavu ponuda je 20. svibnja 2016. do 10,00 sati. Dokumentacija za nadmetanje objavljena je na ovim stranicama i na https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

DOKUMENTACIJA

Dokumentacija za nadmetanje
Poziv na nadmetanje
Tehnički opis -rekonstrukcija nogostupa_Hampovica i Šemovci
Troškovnik
Izmjena Dokumentacije za nadmetanje
Pojasnjenje Dokumentacije za nadmetanje
Zapisnik o pregledu ponuda
Odluka o odabiru