Postupak javne nabave za izgradnju kružnog toka i rekonstrukciju ulica F. Lugarića i I. Gundulića

Objavljeno u kategoriji Iz rada općine 21.01.2018.

U postupku javne nabave za izgradnju kružnog toka i rekonstrukciju ulica F. Lugarića i I. Gundulića, U Elektroničkom oglasniku javne nabave www.eojn.hr objavljena je obavijest o nadmetanju broj objave: 2018/S 0F2-0009047 s danom slanja 10. travnja 2018. i rokom dostave ponuda 3. svibnja 2018. do 9,00 sati.

Ispravak – Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama

Obavijest o nadmetanju
Dokumentacija o nabavi
Prilog – ESPD
Prilog – Troskovnik
Prilog – Pregledna karta lokacije
Prilog – Tehničke specifikacije – projekt
Situacija prometne površine na geodetskoj i katastarskoj podlozi

Detalj kružnog toka
Detalj revizijskog okna
Detalj slivnika
Nacrt križanja instalacija sa EE kablovima
Nacrt križanja instalacija sa Plinovodom
Nacrt krizanja instalacija sa TK kablovima
Nacrt krizanja instalacija sa Vodovodom
Normalni poprečni presjek kanalizacijskog rova
NPP Gundulićeva
NPP Gundulićeva 2
NPP Kružni tok
NPP Lugarićeva
NPP Pjesačko-biciklističke staze
Poprečni profili Gundulićeva ulica 1
Poprečni profili Gundulićeva ulica 2
Poprečni profili Lugariceva ulica
Pregledna karta
Prometna signalizacija na geodetskoj podlozi
Situacija granica obuhvata zahvata s popisom koordinata
Situacija odvodnje s instalacijama
Točke granica obuhvata zahvata
Uzduuni profil Gundulićeva 1
Uzdužni profil Gundulićeva 2
Uzdužni profili mješovite kanalizacije
Uzdužni profil Lugarićeva

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
Odluka o odabiru