Obavijest o raspisivanju natječaja za dodjelu studentskih i učeničkih kredita

Objavljeno u kategoriji Iz rada općine 26.09.2012.

Na temelju Odluke o raspisivanju natječaja za dodjelu kredita učenicima i studentima s područja Općine Virje u 2012/2013. od 26. rujna 2012. godine, Općina Virje raspisuje

NATJEČAJ
za dodjelu kredita učenicima i studentima s područja Općine Virje

I.

Raspisuje se natječaj za dodjelu kredita Općine Virje učenicima i studentima s područja Općine Virje za školsku odnosno akademsku 2012./2013. godinu.

Kredit će se odobriti studentima odnosno učenicima koji podnesu molbe s priloženim dokumetima a u skladu sa sredstvima osiguranim u Proračunu Općine Virje. Za dodjelu kredita mogu se natjecati samo učenici i studenti s područja Općine Virje.

II.

Kredit iznosi 500,00 kuna mjesečno za studente i 300,00 kuna za učenike.

III.

Natječaj je otvoren je od 1. listopada do 31. listopada 2012. godine.

IV.

Kandidati će priložiti slijedeće dokumente:

 1. zamolbu
 2. potvrdu o upisu u školsku odnosno akademsku godinu,
 3. dokaz o uspjehu u prethodnom obrazovanju i to:
  • za studente upisane u prvu godinu studija – svjedodžba o završnom ispitu (preslika)
  • za studente viših godina studija – prijepis ocjena položenih ispita ili preslika indeksa uz predočenje istog,
  • za učenike – prijepis ocjena iz prethodne školske godine,
 4. presliku osobne iskaznice,
 5. potvrdu o broju članova domaćinstva,
 6. potvrde o prosječnoj plaći za prethodna tri mjeseca koju izdaje poslodavac za dva jamca te izjave ovjerene kod javnog bilježnika jamaca o obvezi povrata kredita. Obrazac izjave podiže se u Jedinstvenom upravnom odjelu ili na sljedećim linkovima:

V.

Prijave s navedenom dokumentacijom se primaju u natječajnom roku na adresu: Općina Virje, Đure Sudete 10, 48326 Virje s naznakom »Za studentski kredit«. Ostale informacije na broj telefona: 048/897-053.