Konstituirano Općinsko vijeće Općine Virje

Objavljeno u kategoriji Život u Virju 09.06.2017.

Dana 8. lipnja 2017. održana je konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća Općine Virje. Sjednici je prisustvovala predstojnica Ureda državne uprave u Koprivničko-križevačkoj županiji Elizabeta Repić Perković, općinski načelnik Mirko Perok i njegov zamjenik Davor Čižmešinkin, pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Virje Kristina Filipović te svi članovi Općinskog vijeća: Mladen Mesarov, Ana Seleš, Danijel Botinčan, Marina Petrušić, Vesna Lovković, Darko Pintar, Jasminka Posavec, Marijan Cepetić, Marina Matoničkin, Damir Kokotić, Danijela Mesarov Ivančan, Vladimir Lauš i Milan Bingula. Za predsjednika Općinskog vijeća izabran je Mladen Mesarov, za prvu potpredsjednicu Ana Seleš i drugi potpredsjednik Milan Bingula.