Javni poziv za rješavanje stambenog pitanja mladih obitelji na području Općine Virje u 2019.

Objavljeno u kategoriji Iz rada općine 28.01.2019.

Javni poziv je namijenjen mladim obiteljima, bračnim ili izvanbračnim drugovima, od kojih najmanje jedan nije navršio 35 godina života i ako stambeno pitanje rješavaju po prvi puta te uz druge uvjete propisane Programom, obuhvaća mjere:

 Mjera 4.3. financijska pomoć pri kupnji građevinskog zemljišta  ili stambenog objekta radi rješavanja vlastitog stambenog pitanja na području općine Virje a koja može iznositi:

– do 50 % a maksimalno 30.000,00 kuna za građevinsko zemljište i

– do 20%  a maksimalno 70.000,00 za stambeni objekt,

Mjera 4.4. podmirenje troškova koji se odnose na priključke na  infrastrukturu i to u visini 100 % za priključenje na sustav vodoopskrbe i sustav odvodnje,

Mjera 4.5. poboljšanje kvalitete stanovanja ulaganjem u rekonstrukciju obiteljskih kuća ili stanova kojima  se  osigurava novi  ili poboljšava postojeći stambeni prostor a pomoć se odobrava u visini 25 % prihvatljivih troškova rekonstrukcije, dogradnje i/ili nadogradnje a maksimalno u visini 20.000,00 kuna.

Zahtjev se podnosi do 30.11.2019. ili do iskorištenja sredstava a sve upute, obrasci i informacije mogu se preuzeti na stranicama Općine Virje www.virje.hr ili u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine.

 
Javni poziv za podnošenje prijava za korištenje sredstava pri rješavanju stambenog pitanja na području općine Virje

Obrazac 1- prijava za Mjeru 4.1. i 4.2.
Obrazac 3. – prijava za Mjeru 4.3. – kupnja
Obrazac 4. – prijava za Mjeru 4.4.- priključci
Obrazac 5. – prijava za Mjeru 4.5. -ulaganje
Obrazac 6. – izjava o prvoj nekretnini
Obrazac 7. – izjava o predaji zadužnice
Obrazac 8. – izjava o izvanbračnoj zajednici
Obrazac 9. – izjava o promjeni prebivališta
Obrazac 10. – izjava za suvlasnika

Program mjera poticanja rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji