Izjava o nepostojanju sukoba interesa

Sukladno članku 13. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine” 90/11), s ciljem osiguravanja dostupnosti podataka i transparentnosti postupanja Općine Virje kao naručitelja prilikom raznih nabava, te radi sprječavanja sukoba interesa, Općina kao naručitelj objavljuje da ne postoji sukob interesa odgovorne osobe naručitelja i predstavnika naručitelja odnosno da isti ne obavljaju upravljačku djelatnost niti su vlasnici poslovnih udjela, dionica odnosno drugih prava na temelju kojih sudjeluje u upravljanju odnosno u kapitalu bilo kojeg gospodarskog subjekta s više od 0,5%, stoga nema gospodarskih subjekata s kojima Općina Virje kao naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi.

Izjava o nepostojanju sukoba interesa