Izbori za članove vijeća mjesnih odbora

Objavljeno u kategoriji Iz rada općine 21.01.2018.

Raspisani izbori za članove vijeća mjesnih odbora

Općinsko vijeće Općine Virje  raspisalo je izbore za članove vijeća mjesnih odbora za dan 6. svibnja 2018. godine. Upute i obrasci za kandidiranje te sve potrebne informacije objavljuju se na Internet stranicama Općine Virje  www.virje.hr a mogu se dobiti i u Općinskom izbornom povjerenstvu Općine Virje sa sjedištem u Općini Virje.

Rok za ovjeru očitovanja kandidata i predaju kandidacijskih lista je  zaključno sa 12. travnja 2018. godine do 24,00 sata.

Objava biračima

Obavještavaju se birači s područja općine Virje da uvid, dopunu ili ispravak podataka upisanih u registar birača mogu izvršiti u Uredu državne uprave u Koprivničko-križevačkoj županiji, Ispostavi u Đurđevcu, Ulica Stjepana Radića 1, soba br. 2, telefon 048 818 400, svakim radnim danom od 7 do 15 sati.

Zahtjev za dopunu i ispravak podataka u registru birača može se podnijeti zaključno do srijede, 25. travnja 2018.

Uputa kandidatima na izborima za mjesne odbore o uvjerenju iz kaznene evidencije

Obavještavaju se kandidati na izborima za članove vijeća mjesnih odbora da će se u smislu dokaza o tome da se ne nalaze u kaznenoj evidenciji, potpisivati izjave kandidata pri Općinskom izbornom povjerenstvu u smislu članka 13. Zakona o lokalnim izborima i članka 7. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području općine Virje. Temeljem navedenog, potvrde i uvjerenja pri nadležnim službama nije potrebno tražiti. U objavljenim uputama, na mjestima gdje se navodi da je potrebno prijedlogu kandidacijske liste priložiti potvrdu ili uvjerenje da se kandidat ne vodi u kaznenoj evidenciji, umjesto navedene potvrde ili uvjerenja,  smatrat će se da je navedena obveza prilaganja izjave. Obrazac izjave objavljuje se na Internet stranicama općine a može se podići i u Općinskom izbornom povjerenstvu Općine Virje.

Obavijest Općinskog izbornog povjerenstva o radnom vremenu

Općinsko izborno povjerenstvo obavještava podnositelje kandidacijskih listi za izbor članova vijeća mjesnih odbora na području općine Virje da se očitovanja kandidata i izjave mogu ovjeravati kao i predati kandidacijske liste u sjedištu Općinskog izbornog povjerenstva dana 6. 04. (petak) do 14 sati, 7.04. (subota) od 8. do 12 sati i 8.04. (nedjelja) od 8 do 12 sati, te nadalje u ponedjeljak 9.04. od 7 do 15 sati, u utorak 10. 04. od 7 do 17 sati, u srijedu 11.04. od 7 do 17 sati te u četvrtak 12.04.  kada je zadnji dan za predaju kandidacijskih lista, Općinsko izborno povjerenstvo će dežurati do 24,00 sata.

Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća MO

Obvezatne upute I. – o redoslijedu izbornih radnji i rokovima

Obvezatne upute II- – obrasci za pripremu i provedbu izbora

Obvezatne upute III – obrasci za postupak kandidiranja

Obvezatne upute IV- postupak kandidiranja

MO-6 Prijedlog kandidacijske liste političke stranke ili koalicije stranaka

MO-7 Prijedlog kandidacijske liste grupe birača

MO-8 – Obrazac za prikupljanje potpisa birača koji podržavaju kandidacijsku listu grupe birača

MO-9 Očitovanje o prihvaćanju kandidature

Objava biračima na izborima za članove vijeća mjesnih odbora

Rješenje o određivanju biračkih mjesta na području općine Virje

Objava prihvaćenih kandidacijskih i zbirnih lista za izbor članova vijeća mjesnih odbora na području općine Virje

Općinsko izborno povjerenstvo Općine Virje objavljuje pravovaljano predložene i prihvaćene kandidacijske liste i zbirne liste za izbor članova vijeća mjesnih odbora na području općine Virje. Rok za podnošenje prigovora na nepravilnosti je 48 sati od dana objave lista.

Prihvaćena kandidacijska i zbirna lista za Donje Zdjelice

Prihvaćena kandidacijska i zbirna lista za Rakitnicu

Prihvaćene kandidacijske i zbirna lista za Hampovicu

Prihvaćene kandidacijske i zbirna lista za Miholjanec

Prihvaćene kandidacijske i zbirna lista za Šemovci

Prihvaćene kandidacijske i zbirna lista za Virje

Rezultati izbora članova vijeća mjesnih odbora održanih 6. svibnja 2018.

Općinsko izborno povjerenstvo Općine Virje utvrdilo je te objavljuje rezultate izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području općine Virje, za naselja Virje, Šemovci, Hampovica, Rakitnica, Miholjanec i Donje Zdjelice. Na području cijele općine, ukupno je registrirano 3.554 birača, od čega je glasovalo 636 birača što je izlaznost od 17,89 %. Po konačnosti objavljenih rezultata, pristupit će se konstituiranju vijeća mjesnih odbora o čemu će članovi biti obaviješteni.

Rezultati izbora članova Vijeća mjesnog odbora Donje Zdjelice

Rezultati izbora članova Vijeća mjesnog odbora Hampovica

Rezultati izbora članova Vijeća mjesnog odbora Miholjanec

Rezultati izbora članova Vijeća mjesnog odbora Rakitnica

Rezultati izbora članova Vijeća mjesnog odbora Šemovci

Rezultati izbora članova Vijeća mjesnog odbora Virje

Rezultati za MO po biračkim mjestima