IV Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Virje

Objavljeno u kategoriji Iz rada općine 06.09.2018.

Obavijest o postupku izrade IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Virje

Obavještavaju se svi zainteresirani da je u tijeku postupak izrade IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Virje i postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš IV. Izmjena i dopuna PPUO Virje na okoliš. Zahtjevi za izmjene i dopune na važeću prostorno-plansku dokumentaciju moraju biti razumljivi i obrazloženi a mogu se podnijeti pisanim putem zaključno sa 8. listopada 2018. godine osobno ili poštom na adresu Jedinstveni upravni odjel Općine Virje, Đure Sudete 10, Virje ili na e-mail: opcina@virje.hr