Inicijativa za osnivanje lokalne akcijske grupe – LAG-a

Objavljeno u kategoriji Iz rada općine 01.07.2012.

Temeljem iskazanog zanimanja susjednih općina za uspostavu lokalne akcijske grupe, Koprivničko-križevačka županija je krajem prošle godine zajedno s Gradom Đurđevcom i POROM Razvojnom agencijom Podravine i Prigorja pokrenula inicijativu za osnivanjem Lokalne akcijske grupe – LAG-a na ovom području, pod nazivom LAG PODRAVINA.

Cilj osnivanja LAG-a PODRAVINA je da se na kvalitetan način okupe, organiziraju i povežu javni, gospodarski i civilni sektor lokalne zajednice kako bi se zajedničkim naporima kroz izradu lokalnih razvojnih strategija i kroz provedbu konkretnih zajedničkih razvojnih projekata podigla konkurentnost i unaprijedio sveukupni razvoj područja.

Sredinom svibnja objavljen je Pravilnik o provedbi Mjere 202 „Priprema i provedba lokalnih strategija ruralnog razvoja“ IPARD programa. Ovim Pravilnikom zadan je okvir za rad lokalnih akcijskih grupa, a financiranje rada od strane IPARD agencije i profesionalizacija LAG-ova omogućit će se natječajem za Mjeru 202 IPARD programa koji će biti objavljen krajem godine. LAG-ovi će se po ovom natječaju moći kandidirati za sredstva u ukupnom iznosu do 450.000,00 kuna godišnje.

Gotovo sve susjedne jedinice lokalne samouprave donijele su Odluke o osnivanju LAG-a PODRAVINA (Đurđevac, Pitomača, Kalinovac, Novo Virje, Molve, Virje, Kloštar Podravski, Podravske Sesvete, Ferdinandovac, Novigrad, Gola, Hlebine) što je i glavni preduvjet za osnivanje i registriranje LAG-a PODRAVINA kao i za prijavu na natječaj IPARD programa za Mjeru 202 namijenjene financiranju lokalnih akcijskih grupa.

Sukladno Pravilniku o provedbi Mjere 202 i smjernicama Hrvatske mreže za ruralni razvoj, uz jedinice lokalne samouprave u LAG-u PODRAVINA je potrebno okupiti i predstavnike gospodarskog sektora (predstavnike medija, obrta, tvrtki, zadruga, OPG-a, potpornih institucija u gospodarstvu, profesionalnih organizacija i saveza poljoprivrednika, malih poduzetnika, inovatora, i slično), te predstavnike civilnog sektora (udruge za zaštitu okoliša i krajolika, udruge u kulturi, socijalne udruge, udruge žena, mladih kao i viđenije pojedince) koji su voljni sudjelovati u radu LAG-a odnosno u stvaranju lokalne strategije razvoja, te u konkretnim projektima koji bi povećavali konkurentnost i kvalitetu života uopće na području Podravine.

O važnosti LEADER pristupa govori i podatak da je do sada je u Hrvatskoj osnovano više od trideset LAG-ova, ali i podatak Ministarstva poljoprivrede o sve većem proračunu za financiranje LAG-ova i LEADER programa na nivou EU: proračun je od početnih 450 milijuna eura za prvo razdoblje od 1991. godine do 1993. godine povećan na 5,5 milijardi eura za vremensko razdoblje od 2007. godine do 2013. godine.

Osnovni uvjet pri osnivanju je teritorijalna povezanost što je bitni uvjet za jedinice lokalne samouprave, tako da je i to jedan od razloga što je Općina Virje pristupila osnivanju, da bi omogućila budućim članicama sa svojeg područja da se učlane i rade na svojem razvoju.

LAG se osniva kao i svaka druga udruga prema Zakonu o udrugama, donosi se Statut i ima tijela upravljanja. Statut se donosi i usvaja na sjednicama općinskih vijeća svake od članica i svaka od članica – osnivača ima predstavnike u upravnim tijelima. Općina je sa ostalim općinama na ovom području suosnivač a svi ostali su članovi koji sudjeluju u radu skupštine.

Prednost i značajke članstva u LAG-u:

  • mogućnosti kandidiranja projekta za financiranje iz EU na nivou LAG-a
  • mogućnost samostalnog kandidiranja bez obzira na druge članice, u tom slučaju LAG daje pozitivno mišljenje o projektu koje donosi dodatne bodove u EU i značajno je pri odlučivanju o odobravanju sredstava;
  • članovi su međusobno povezani, više informirani i poduzetni, razvoj jednog potiče razvoj drugog člana (dok inertnost i neaktivnost jednog člana nema utjecaj na drugog); autonomija i nezavisnost svakog člana;
  • općine su osnivači a kao članovi se mogu uključiti i svi gospodarstvenici s područja općina, udruge, društva i sve ostale pravne osobe
  • mogućnost istupanja iz članstva;
  • LAG se financira sam iz sredstava EU (natječaj za osnivanje LAGova će biti raspisan početkom rujna tako da ako se uspije osnovati do tog roka ne bi trebala ni inicijalna sredstva za početak rada); Administatrativne zajedničke poslove može obavljati jedna do dvije osobe čije plaće financira EU preko natječaja;
  • Za članstvo se plaća članarina koja bi za općine bila veća a za ostale članove manja (govorilo se o oko 1000,00 kuna godišnje za općine); financijski aspekti osnivanja bi bili kasnija tema na općinskim vijećima.

LEADER pristup u cjelini kao i lokalne akcijske grupe kao jedno od temeljnih načela LEADER pristupa pokazao se u dosadašnjoj praksi kao uspješan mehanizam provedbe mjera Europske unije za ruralni razvoj, stoga Vas pozivamo da se priključite inicijativi za osnivanje LAG-a PODRAVINA, te svojim znanjem i iskustvom pridonesete ukupnom razvoju područja Podravine.

Svoju zainteresiranost za uključivanje u ovaj projekt, molimo da potvrdite pismenim putem poštom ili na e-mail kristina.filipovic@kc.t-com.hr najkasnije do 13. srpnja 2012. što Vas u prvom koraku ne obvezuje na članstvo, već vas bilježi na daljnje obavijesti i održavanje radionica na temu pridruživanja LAG-u.

S poštovanjem,

OPĆINSKI NAČELNIK:
Mirko Perok